PETICE ZA LÉČIVÉ KONOPÍ

Adresát petice: Parlament ČR, kopie Vláda ČR

Datum sestavení:  5.11.2010

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru ve složení:

MUDr. Jana Budařová, Konopí je lék, o.s., předsedkyně představenstva, psychiatra, Větrná 5, 63500 Brno,  + 420 774 723 265, jana.bud@seznam.cz
Mgr. Dušan Dvořák, Edukativní konopná klinika, Ateliér ALF, adiktolog, psychoterapeut, 798 55 Ospělov 6, + 420 774 723 261, dusandvorak@seznam.cz
Bc. František Písařík, Zástupce ČR a SR v Evropské koalici pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku ENCOD, Za mlýnem 1562/25 14700 Praha 4, + 436 505 992 802, frantisek@encod.org
Jiří Stuna, Velitel Městské policie, Zástupce Law enforcement against prohibition v ČR, Na Větrníku 1207, 53705 Chrudim, + 420 731 557 489, Jiri.stuna@leap.cc
JUDr. Ludvík Antonů, Právník, Univerzita Palackého, Olomouc, Družební 4, 77900 Olomouc, + 420 585 631 040, ludvik.antonu@upol.cz
Jan Hrnčíř, Filmový producent, Plavecká 12, 12800 Praha 2, + 420 603 270 707, hrncir.j@seznam.cz
Mgr. Jaroslav Kabilka, Poradce, projekt designer, Komenského 858/1, 77900 Olomouc, + 420 605 384 464, kabilka@ged.cz
MUDr. Radek Matlach, Soudní lékař (soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství), Gutenbergova 5, 46001 Liberec V, + 420 604 235,  Radek@Matlach.cz
Bc. Zbyněk Crha, Šéfredaktor, sociolog, Luční 4, 61600 Brno, +420 775 198 484, zbyhnev@centrum.cz
Mgr. Zbyněk Kopřiva, Mediální manažer, Soukenická 16/1091, 11000 Praha 1, + 420 603 455 600, konopijelek@gmail.com

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Parlament České republiky, aby provedl změnu legislativy tak, aby bylo možné kontrolovaně a v souladu s právem samopěstovat rostliny z rodu konopí, jejich pěstování delegovat na jinou osobu, držet, zpracovávat, zkoumat a užívat je k léčebným a vědeckým účelům.

Dále žádáme, aby úkony spojené s léčbou konopím byly přiměřeně zahrnuty do státního systému zdravotní péče, do kterého jako občané ze zákona přispíváme.

Děkujeme.