Celní správa Prostějov, dotaz dle 106/1999 Sb.

Celní úřad Prostějov
Za Olomouckou ul.
796 02 Prostějov

Věc: dotaz dle zákona 106/1999 Sb.

Vážená paní, vážený pane

Na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově (PSČ: 798 55, okres Prostějov) hodláme pronajmout pozemky dalším členům výzkumného programu „Konopí je lék“
Podle §29 zákona o návykových látkách pěstování certifikovaných odrůd nepodléhá ohlašovací povinnosti do plochy do 100 m2.
Každý z členů výzkumu si proto pronajme pouze 96 m2.

Protože bych se jako majitel pozemku výzkumnické farmy léčivých genetik konopí nerad dopustil správního deliktu, sdělte mi proto prosím, zda se ohlašovací povinnost vztahuje na občana a není tedy potřeba pěstování hlásit Celní správě, pokud daný občan pěstuje na ploše do 100m2, nebo se ohlašovací povinnost vztahuje na pozemek jako celek, byť jednotlivé pozemky jsou pronajaty konkrétními občany a hranici do 100m2 nepřekračují a plochy pozemků jsou odděleny.
Doložte prosím Vaši odpověď konkrétními ustanoveními příslušných zákonů.  
Děkuji.

Dne 6.března 2012

S pozdravem                           Mgr. Dušan Dvořák

Identifikační údaje: Dušan Dvořák, narozen 12.ledna 1962, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc 

Od: dusandvorak@seznam.cz
Datum: 6. března 2012 17:48
Předmět: dotaz dle zákona 106/1999 Sb.
Komu: podatelna136200@cs.mfcr.cz
Kopie: dusandvorak@seznam.cz


Identifikátor e-podatelny: 2080/2012-136200-021