Proč jsme zakázali pěstovat konopí? Odpovídá ministerstvo zdravotnictví!

Vážený pane
 
odpovídám elektronicky na Váš dotaz, který jste zaslal na Ministerstvo zdravotnictví ČR dle zákona č. 106/1999 Sb.
 
Ustanovení § 24 písm.a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o návykových látkách"), stanoví zákaz pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.
 
Zákonodárce vycházel z dikce čl. 22 Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961, jehož odst. 1 stanoví, cituji..."jestliže je v zemi nebo na území některé Strany situace taková, že zákaz pěstování opiového máku, keře koka nebo rozstliny konopí je, podle jejího názoru, nejvhodnějším opatřením pro ochranu veřejného zdraví a prospěch a pro zabránění tomu, aby omamné látky byly používány k nedovolenému obchodu, příslušná Strana zakáže jejich pěstování,,,,".
V rámci probíhajícího legislativního procesu v případě zákona o návykových látkách, bylo tohoto článku využito.
 
 
S pozdravem
 
Vlastimil Sršeň
ředitel odboru komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví