Odpověď neodpověď policie na stížnost na zločiny proti lidskosti

Odpověď na 7 stížnost policejnímu prezidentovi z 11.května 2011 a opakované urgence a dotazy dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na nečinnost policie, která si konkrétní zločiny dne 16. května 2011 komisařem Tomášem Haderkou na Policii ČR na Praze 8 zaprotokolovala a nyní lže, že to nejsou zločiny a že se to týká jen Dušana Dvořáka, kterého však policie vážně zdravotně poškodila, což odmítá šetřit stejně jako nahlášené smrtelné případy např. paní Olgy Novotné ad. 
Odpověď policie posuďte sami: