Edukativní konopná klinika v Praze na Žižkově hostila pražské protidrogové koordinátory

Pražští protidrogoví koordinátoři při prohlídce Konopné matkárny Marie Juany de la Cruz, ve které jsou šlechtěny a pěstovány speciální, světově uznávané odrůdy léčivého konopí


Edukativní konopná klinika v Praze na Žižkově hostila 8. února 2011 pražské protidrogové koordinátory.

Pracovníci kliniky seznámili koordinátory s provozem Konopné akademie Jana Amose Komenského, Konopné laboratoře Alberta Hofmanna, Konopné apatyky královny koloběžky první, Konopné matkárny Marie Juany de la Cruz a Konopného biografu, ateliéru a galerie Jaroslavy Moserové.
V konopné čajovně a cukrárně si někteří zájemci vyzkoušeli léčebnou vaporizaci a ochutnali konopný čaj. Mast z léčivého konopí, kterou bohužel nemocní zatím nemají možnost koupit, jako masti z technického konopí, okusil každý koordinátor osobně.
Kromě přednášky o širokém spektru léčebného využití konopí se koordinátoři seznámili s možností léčby drogové závislosti - zejména závislosti na alkoholu a duálních diagnózách - pomocí léčebného konopí. Na klinice je rovněž možné konzultovat a terapeuticky řešit problémy spojené s nadměrným užívání marihuany, kterou si veřejnost bohužel stále plete s léčivým konopím.
"U duševních onemocnění a léčby alkoholové závislosti pomáhá léčivé konopí správně dávkované, které je použito z vhodných odrůd a jejich kombinací. Je důležité, aby se tak dělo pod supervizí adiktologa. Individuální přístup a celostní léčba jsou další důležité faktory. Nemocný nebude pokračovat ve své sebedestrukci, která je alkoholu a tvrdých drog skutečně smrtící, nebude mlátit ženu a děti, ničit sebe, rodinu a blízké“, říká psychoterapeut a adiktolog Dušan Dvořák.
Hlavní pražská protidrogová koordinátora Nina Janyšková na adresu Edukativní konopné kliniky řekla.“Seznámili jsme se s pracovištěm vysoké  profesionální a odborné úrovně. Klinika, krom jiného, připravuje osvětové i odborné  přednášky pro  učitele i studenty. Pražští protidrogoví  koordinátoři  budou  o programu informovat ředitele škol a rozhodně jim spolupráci s  Edukativní  konopnou klinikou doporučíme“.

Zbyněk Kopřiva, tiskový mluvčí