Diabetická noha - neamputace - konopná mast!

Poměry THC : CBD byly v prvním vzorku masti 10:1. 
Ve 100 ml. konopné masti bylo 0,33 g. těchto dvou klíčových kanabinoidů (30 THC, 3 CBD) a sloužilo k zastavení sepse a zahájení hojení. Žádné látky z konopí nebyly separovány!
Léčbu vedli Dušan Dvořák, MMCA a lékařka urgentní péče MUDr. Irina Hubeňáková

Náklady na konopnou mast a léčbu dle zkorumpovaného projektu "Marihuana do lékáren": cca 300 - 350 tisíc Kč (avšak zakázáno zákonem konopí do lékáren, viz § 24 písm. b)
Náklady na mast, poradenství a terapii dle výzkumu "Konopí je lék" včetně úhrad za 4 analýzy: cca 33 tisíc Kč
Při domácí výrobě nemocným (rodinou) vypěstováním vhodných odrůd konopí by náklady neměly přesáhnout 5 - 12 tisíc Kč včetně supervize lékařem. 
Náklady (viz níže) zdravotnické rok po amputaci jsou cca 500 tisíc Kč (bez bolestného a sociálního dopadu)

Vyjádření soudních znalců:
1)  ZDE - doc. RNDr. Peter Ondra, CSc.
2)  ZDE - MUDr. Jiří Bilík 
3ZDE, ZDE a ZDE - MUDr. Radek Matlach

 Kazuistika ze semináře "Konopí neléčí jen rakovinu" 31. května 2011 v Edukativní konopné klinice, Bořivojova 90, Praha - Žižkov

Úvod: 
Před vánoci 2010 se na Edukativní konopnou kliniku obrátila lékařka urgentní péče s žádostí o podporu v rozhodnutí neamputace končetin u 74 nemocné paní nemocné cukrovkou s hlubokými bércovými vředy a akutním šířícím se hnilobným zánětem na obou dolních končetinách. Lékaři měli v obavách z šířící se nákazy jediné řešení: Amputovat nohy!

Věděli jsme díky opakované zkušenosti u lidí a zvířat, že v daném případě existuje vysoká pravděpodobnost vyléčení pouze při podávání konopné masti - ze správných a správně vypěstovaných odrůd konopí, správným způsobem připravené masti a s ohledem na fáze léčby i s jiným druhem media (masťový základ) a dalších bylin. Do května 2011 použila nemocná 3 druhy konopné masti. Bohužel takovou si v lékárně nesmíte koupit, protože je pěstování konopí a výzkum údajně zakázaný. Poslední mast bude zcela odlišného složení a bude na doléčení.


Prsty - prosinec 2010


Prsty - květen 2011
Kauizistika
Květen 2011 MUDr. Hubeňáková Irina,  Frýdek Místek
Máme cca 100 fotografií, ukazujeme ty klíčové, omluvte špatné fotografie z ledna, kdy jsme neměli kvalitní fotoaparát.
OA: 74 letá polymorbidní diabetička, dlouhodobě léčena pro rozsáhlé cirkulární bercové ulcerace  obou DKK.
Přijáta  dne 16.11.10  na interní JIP známky chronické sepse při rozsáhlé  progredující cirkulární ulceraci berce, dekubity pat obou DKK
Vstupně  dle RTG SP  kongestivní změny,laboratorní známky dehydratace  s hyperkaliemii, elevaci zánětlivých markerů, težkou mikrocytární anemii v úvodu.

Klinický stav hodnocen v rámci  chronické sepse při defektech berců DKK venozní etiologie. V terapii infusní dehydratace s korekci vnitřního prostředi, v úvodu empiricky ATB (klindamycin), diuretika, analgetizace v kombinaci z opiaty, krevní TRF .

Dle UZS věc DKK: bez známek flebotrombozy, tepenný systém v přehledných partiích bez  významných stenotizací .Uzávěr ATP l. sin  dle dokumentace staršího data.
UZS břicha: bez ložiskových  změn parenchymatozních organů.
ECHO vyšetření s dobrou systolickou  funkci LKS EF 55-60%, bez významných chlopenních vad .

Lékařem ARO zajíštěn epiduralni katetr pro problematickou analgetizaci.
Po předchozí domluvě přeložena k další terapii na CHIR 1 s ohledem  na rozsah změn na PDK a hrozící  amputace.
Pacientka je aktuálně imobilní, pasivní, inkontinentní.
Dále se pokračuje V ATB dle citlivosti(Dalacin + Ciphin). Vlevo defekt DKK se klidní, postupně stahuje, stacionární zůstává dekubit na LDK.
Provedena částečná nekrektomie měkkých tkání paty  l dx,dekubit hluboký s zásahem do kosti. Vlevo dekubit povrchový rozsáhlý, suchý pěvně lpící nekrozou . Na PDK horší cirkulární hluboký defekt s odkrytou Achillovou šlachou bez progrese hojení.

Navrhovanou amputaci pacientka odmítá.
Nadále  již je afebrilní, s mírným poklesem parametrů zánětu, stav stacionární, vertikalizace není možná. Po dohodě s dcerou propuštěna domů 15.12.2010.(MUDr Jurenka David). Následně v domácí péče sesterské agentury kde pokračují v analgetizace via EPK, s ošetřením defektů Infadolanem. V evidenci ambulanci bolesti MUDr.Valenty.
Kontrola na chirurgické ambulanci dle stavu defektů kdykoliv.


Lékařkou 21.12.2010 kontaktována Edukativní konopná klinika v Praze  
Pata - prosinec 2010
Pata - květen 2011
Po dohodě s pracovníky kliniky použita k léčbě konopná mast dle receptury Konopné apatyky královny koloběžky první a konopný květ použitý formou vaporizace (inhalace 2 -3 denně).
Od konce prosince do současné doby pacientka pokračuje v terapii konopnou masti na DKK s výrazně dobrým a rychlým efektem. Viz fotodokumentace.
Cirkularní defekty na PDK redukovány, rány čisté, pokročilá zhojená plocha. Zhojen nekrotický prst na pravé dolní končetině.
Dekubity obou pat postupně spontánně bez chirurgického zákroku měknou  a čistí se, pod zbytnělou nekrotickou tkáni  probíhá regenerace tkáni, dále během prvních dvou měsíců zmízely na 90% mykotické léze prstů a nehtů DKK

Diky  vaporizaci  konopi  bez navýšení dávky opioidů, neužívá antidepresiva.
Pacientka  je trvale afebrilní, lucidní, jeví zájem o okoli, samostatně  sedí na lůžku, sleduje TV, čte knihy. Nemívá depresivní stavy, spolupracuje.


Kalkulace zdravotnických výdajů – diabetická noha, amputace- ceny z roku 2003!Brunerová L, Andĕl M.

Vnitřní lékařství Lek. 2003 Jun; 49 (6):457-64

II.interní klinika 3.lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
"Calculation of the costs of drugs, medical materials, certain medical procedures and social services for patients with diabetic foot syndrome"


Abstract

The aim of this study was to analyse the direct costs of some components of primary, secondary and tertiary prevention of the diabetic foot syndrome (cost of illness study). Information considering the costs of prevention and therapy of the diabetic foot and costs following after amputation in diabetic patients is available from international economical trials but is almost missing in the Czech Republic. The economical assessment of the most important mean of primary prevention/which is regular dispensarisation and preventive care for diabetic patients in risk of diabetic foot syndrome/is very problematic. The costs of primary prevention were calculated as the intervention costs of risk factors of diabetic foot syndrome according to the recommended daily doses and prices of the medicaments in AISLP database. Costs of hospitalisation in secondary and tertiary prevention were calculated by using bills for health insurance company in the programme Steiner-UNIS, costs for out-patient care according to ordinations (medication, aids, codes for heath insurance companies and means of diagnostic process). Costs of tertiary prevention were based on information gained from the Regional Social Authority. There were 20 patients (12 men, 8 women, age 65 +/- 12 years, 3 patients with 1. type diabetes, 17 with 2. type diabetes), involved in secondary in-patient care, 30 (20 men, 10 women, age 69 +/- 12.4 years, 2 patients with type 1. diabetes, 28 with type 2 diabetes) in out-patient care and 20 (12 men, 8 women, age 70 +/- 9.4 years, 1 patient with type 1 diabetes, 19 with type 2 diabetes) in tertiary prevention. This study proved high costs of the intervention of hyperglycaemia in type 1. diabetics, hypertension with ACE inhibitors, critical ischaemia, neuropathy. Costs of out-patient care for ulcers for eight months were 7,500.- +/- 4,400.-CK, antimicrobial treatment 1,900.-CK, in-patient care for ulcers 22,500.- +/- 6,400.-CK and amputation 22,000.- +/- 9,900.-CK. The highest costs were calculated for tertiary prevention--the first year after amputation 400,000.- CK. The study shows very high costs of tertiary prevention and suggests discussion on this topic.

Končetina po půlroční kůře konopnou mastí z léčivého konopí